• Join us on Discord! To get all the info you may need click here!

Every time I try to login to the server, I get a message "BANNED FROM SERVER". Please help me and thank you!

[Vn] s0s

Forum Rookie
Tôi là công dân Việt Nam 48 tuổi. Tôi muốn gia nhập Clan. I will not change name,. Thực sự thích chơi với Pinky, và những người khác.
 
Last edited:

[Vn] s0s

Forum Rookie
Hello, I was banned from the server some time ago. Please, forgive me. I have played bfv for a long time and I want to continue playing. Thank you
 

[Vn] s0s

Forum Rookie
Mỗi khi tôi cố gắng đăng nhập vào máy chủ, tôi nhận được một thông báo "BANNED FROM SERVER". Xin hãy giúp tôi và cảm ơn bạn!
 
Top